Øerne

    Forside
Tilbage

 

Et besøg på Vestsjælland åbner en helt speciel mulighed for at få indblik i den mangfoldige danske ø-kultur.

Hyggelige miljøer, små oaser og unik natur kan  bl.a. opleves på Nekselø og Sejerø ikke langt fra Kalundborgs kyst samt på Omø og Agersø, der kan nås fra Stigsnæs Havn ved Skælskør.
Omø og Agersø byder på mange dejlige feriehuse og er attraktivt for sejlsportsfolk. Reersø har sin velbevarede gamle bydel, hvor idylliske smukke stråtækte gårde ligger side om side og her kan du også møde de specielle haleløse katte.

Nekselø:
Nekselø ligger i Sejerøbugten ca. 25 min. sejlads fra Havnsø. Øen er ca. 4km lang og 1km bred, og uden overnatningsmuligheder, men øens kuperede landskab og enestående natur gør den alligevel til et oplagt mål for en dagstur.
Nekselø ejes af øens beboerne, men gæster på øen er velkomne til at færdes til fods på øens veje og ad de afmærkede ruter.
Hele øen er fredet. Formålet er at bevare øens flotte landskaber og de planter og dyr, der lever på øen. Plantelivet på skrænterne og overdrevene langs Nekseløs vestkyst er nemlig en af de vigtigste grunde til at øen er fredet. 
Nekselø er også kendt for sine klokkefrøer, der er blandt de mest truede dyrearter i Nordeuropa. De er uddøde på næsten alle andre levesteder i Danmark. Nekselø er desuden et fint sted at se på fugle. De er især knyttet til stranden ved øens nordspids og strandengen ved sydspidsen. Strandskade og vibe er almindelige, men også stor regnspove, klyde mm. kan ses. Skarv og edderfugl er almindelige fugle langs kysterne.

Sejerø
Sejerø ligger naturligvis i Sejerøbugten og er godt 11km lang og 2km bred. Øen er et af de steder i Danmark, der er begunstiget med flest solskinstimer. På Sejerø er der mange harer og hønsene går frit omkring. Der er nemlig ingen rovdyr på øen. Til gengæld er der så mange småfugle på øen at det er nødvendigt at spænde net ud over jordbær og solbær ellers tager fuglene alt. 

Orø
Orø er en dejlig frodig ø midt i Isefjorden, med masser af trampestier så naturen kommer i  øjenhøjde. Orø’s natur er meget varieret med vidtstrakte strandenge, kystskrænter, småskove og marker. En sådan fjord- og ø-natur findes ikke andre steder i verden.

Omø
Omø ligger i Storebælt, lige i skillelinien mellem Storebælt og Smålandsfarvandet. Øen ca. 12km lang og 4,5km bred, har en meget smuk og uberørt natur. Et væld af farver og dufte afløser hinanden og præger Omø gennem hele sæsonen. Også fuglelivet er mangfoldigt. På strandengen kan man se vadefugle som viber og rødben, og der er en lang række andefugle, svaler, engpibere, sanglærker og store flokke af skarver.

Agersø
Agersø ligger kun et kvarters sejlads fra Stigsnæs på Sjællands sydvestkyst. Øen er ca. 7km lang og 3km bred. Agersøs højeste punkt ligger 12 meter over havoverfladen, og det meste af øen er opdyrket. De smukkeste naturområder ligger ved Egholm på Agersøs nordspids og ved Omøsund i syd, hvor den lille ø Helleholm er fæstnet til Agersø. Øen og holmene er meget frugtbare, med både sjældne og farvestrålende vækster, men også fuglelivet er værd at se nærmere på. Moser, strande og strandenge er nemlig flittigt benyttet til ynglepladser for en lang række strand- og vadefugle.