Slotte

    Forside
Tilbage
Gavnø
Herlufsholm
Dragsholm

 

Slotte
Nordsjælland kaldes også kongernes Nordsjælland, da der ligger mange slotte i området. Nogle af disse beskrives kort nedenfor.

Kronborg Slot i Helsingør, som er kendt fra Shakespeares skuespil om prins Hamlet, er et renæssanceslot fra 1500 tallet. Slottet har Europas største riddersal med en længde på hele 62 meter og et flot bevaret kirkerum. På slottet ligger også Handels- og søfartsmuseet.

Frederiksborg Slot (1602-1615) i Hillerød er bygget på 3 holme. Slottet har en rigt udstyret kirke og på slottet ligger også Nationalhistorisk Museum, som viser portrætter af danske konger og dronninger siden 1500-tallet.

Fredensborg Slot er det danske kongehus sommerresidens. Slottet blev opført af Frederik IV i perioden 1719-1722. Der er senere blevet tilbygget, så slottet har stiltræk både fra barok, rokoko og klassicisme. Selve slottet er kun åbent i juli, men slotsparken er åben hele året. Fra parken er der en allé til Esrum sø.

Kongeslægtens foretrukne gravkirke har siden 1400-tallet været Roskilde Domkirke. Udover gravkapellerne hvor i alt 38 konger og dronninger hviler, er kirkens barokorgel et af Nordeuropas vigtigste historiske musikinstrumenter.

Er I i Roskilde kan vejen lægges om Ledreborg Slot ad Danmarks længste herregårdsallé på 7,3 km. Slottet har siden 1793 været i Holstein-Ledreborg familiens eje, og alle interesserede kan gæste både slot, slotskapel og slotsparken.

Udover ovennævnte slotte kan nævnes Marienlyst Slot, Jægerspris Slot, Selsø Slot, samt slots- og borgruiner i Asserbo og Gurre, som alle er beliggende i Nordsjælland.

I Vestsjælland kan specielt fremhæves Dragsholm slot som ligger mellem Hørve og Fårevejle. Slottet blev bygget af Roskildebispen i 1200-tallet og senere genopbygget i 1600-tallet efter det blev bombet under Svenskekrigen.

I det sydlige sjælland kan f.eks. nævnes Gavnø Slot og Gisselfeld Kloster. Gavnø Slot er bygget i rokokostil og har nordens mest farverige klosterkirke. Museet på slottet har malerisamling og brandbilmuseum og i parkens drivhus kan sjældne sommerfugle opleves. Gisselfeld kloster er en gammel renæssanceborg fra 1547. søen i parken har inspireeeret H.C. Andersen til eventyret om den grimme ælling.

På Møn kan nævnes Liselund Slot fra 1795. I slotsparken findes bl.a. Det Kinesiske Lysthus, Schweizerhytten og Norskehuset.

På Stevns ligger Gjorslev Slot som er 600 år gammelt. Slottet er Danmarks eneste beboede middelalderslot og er bygget af limsten fra Stavns Klint. I egnen omkring slottet ligger Gjorslev Bøgepark som er et naturskønt bakket terræn med 55 gravhøje.

Som det fremgår er der utrolig mange gamle slotte på hele Sjælland. Udover ovennævnte kan kort nævnes Vallø Slot nær Køge. Slottet blev bygget i 1500-tallet og kaldes for ”De stærke kvinders slot” idet dets bygherre var en kvinde. Stenstrup Gods og Gåsetårnet samt resterne af det gamle borganlæg rundt om Vordingborg kan også anbefales til en udflugt.